Parama saulės baterijoms 2022

APVA parama saulės baterijoms 2022 – baigėsi!

Teikiama parama saulės baterijoms iki 10 kWh

391 €

už 1 kW įsirengiant ličio jonų elektros energijos kaupimo įrenginį

450 €

už 1 kW įsirengiant ličio fosfato elektros energijos kaupimo įrenginį.

1 mln. €

bendra finansavimui skirta suma

Kas gali gauti paramą saulės baterijoms?

Nuosavo namo savininkas

(gyv. paskirties vieno buto pastatas).

Buto savininkas

(gyv. paskirties butas daugiabutyje).

Sodo namo savininkas

(sodų paskirties pastatas).

Paraiškas APVA paramai gauti galima teikti nuo 2022 m. rugsėjo 22 d. iki 2023 m. birželio 21 d.

Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija

Pagal priemonę remiami pareiškėjai, kurie įsigyja ir įsirengia geležies fosfato elektros energijos kaupimo įrenginį ar ličio jonų elektros energijos kaupimo įrenginį, ir naudoja savo elektros energijai kaupti. Kompensacinė išmoka teikiama nuo 0,5 kWh iki 10 kWh galios įrenginiui.

Pareiškėjas gali įsigyti ir didesnės kaip 10 kWh galios elektros energijos kaupimo įrenginį, tačiau kompensacinė išmoka bus skiriama tik už 10 kWh galią.

Reikalavimai saulės elektrinės įrangai

  • Elektros energijos kaupimo įrenginiai turi atitikti Europos Sąjungos standartus, įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, teikiamas garantijas;
  • Elektros energijos kaupimo įrenginys  turi būti naujas (nenaudotas), atitikti tokiai įrangai taikomas normas ir standartus. Agentūrai pareikalavus, pareiškėjas privalo pateikti įrangos atitikties sertifikatus.

Kita svarbi informacija

Jei įsigyta įranga skirta elektros energijai kaupti namų ūkio reikmėms, naudojama ūkinei-komercinei veiklai, finansavimas neskiriamas. Jei pareiškėjas gali pateikti įrodymų, kad ūkinė-komercinė veikla nėra vykdoma ar pagaminta elektros energija kaupiama ir nėra naudojama ūkinei-komercinei veiklai, finansavimas skiriamas. Jei pagaminta elektros energija, kaupiama ir naudojama pastatuose, kuriuose viename iš jų yra vykdoma ūkinė-komercinė veikla, finansavimas skiriamas tik už objektą (-us), kuriame (-uose) ūkinė-komercinė veikla nevykdoma ar pagaminta elektra nėra naudojama ūkinei-komercinei veiklai.

Pareiškėjas, ketinantis įsigyti elektros energijos kaupimo įrenginį  turi būti ar tapti gaminančiu vartotoju teisės aktų nustatyta tvarka (įskaitant, bet neapsiribojant, sudaryti atitinkamas sutartis ir kitus jų priedus, su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi, pagal kuriuos galima identifikuoti, kad asmuo laikomas gaminančiu vartotoju, įsirengti apskaitos prietaisą (išskyrus atvejus, kai pareiškėjas jau tapęs gaminančiu vartotoju ir (ar) atlikęs dalį ar visus reikiamus veiksmus) iki išlaidų kompensavimo prašymo Agentūrai pateikimo dienos, bet  ne vėliau kaip per 15 mėnesių pasibaigus Agentūros kvietimui teikti registracijos formas.

Pareiškėjui įsigijus saulės elektrinę ar jos dalį iš saulės parkų, kompensacinė išmoka už elektros energijos kaupimo įrenginį nėra teikiama.

Vienam kvietimui fizinis asmuo gali pateikti vieną registracijos formą.

Meniu