UAB „SAULĖS GRĄŽA“ – inovatyvus, patikimas,  kokybę vertinantis saulės energetikos sprendimų partneris.

Gerindami įmonės vadybos ir paslaugų teikimo procesų kokybę, norėdami užtikrinti sėkmingą bei kryptingą bendrovės vystymąsi, stabilią ir konkurencingą padėtį rinkoje, įsipareigojame:

  • veiklą vykdyti vadovaujantis verslo sritį reglamentuojančiais LR teisės aktais bei kitais reikalavimais, kuriuos organizacija prisiima vykdyti, siekdama veiklos atitikties pagal ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 standartų reikalavimus;
  • nuolat gerinti vadybos sistemos rezultatyvumą, atsižvelgiant į veiklos rezultatus, klientų, partnerių, darbuotojų atsiliepimus;
  • nuolat gerinti nuolatinius ryšius su savo partneriais ir tiekėjais;
  • skatinti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;
  • garantuoti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas, padėti darbuotojui suvokti jo paties atsakomybę saugant savo ir aplinkinių saugą ir sveikatą;
  • skiepyti darbuotojams aplinkos apsaugos sąmoningumą, vykdyti taršos prevenciją, saugiai ir atsakingai tvarkant atliekas;
  • racionaliai naudoti energetinius bei gamtinius išteklius;
  • įgyvendinti nelaimingų atsitikimų bei incidentų prevencines priemones;
  • nuolat gerinti Integruotos vadybos sistemos rezultatyvumą, atsižvelgiant į veiklos rezultatus, darbuotojų pasiūlymus, klientų ir partnerių atsiliepimus.

 

Mūsų tikslas ir įsipareigojimas – savo klientams teikti paslaugas, kurios atitinka ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 bei teisės aktuose reglamentuojamus reikalavimus.

Meniu