Šilumos siurblių oras vanduo kompensacija 2021

Susigrąžinkite iki 50 % finansuoti tinkamų išlaidų

Kieto kuro katilo keitimo kompensacija 2021, oras vanduo kompensacija 2021 jau prasidėjo: pasiruoškite žiemai ir rezervuokite šilumos siurblio įrengimo datą jau dabar. Padėsime išsirinkti tinkamą šildymo sprendimą, sumontuosime, paleisime sistemą.

Nuo 815€ / kW

Šilumos siurbliui oras–vanduo be integruoto boilerio (rinktis).

Nuo 1104€ / kW

Šilumos siurbliui oras–vanduo su integruotu boileriu (rinktis)

Nuo 1072€ / kW

Šilumos siurbliui žemė–vanduo/vanduo-vanduo be integruoto boilerio

Kaip pasinaudoti oras vanduo kompensacija 2021?

 • Išsirinkti šilumos siurblį
  Atsižvelgdami į namo šildymo sistemą, plotą ir savo poreikius, pasirinkite šilumos siurblį, arba kreipkitės tiesiai į mus užpildę formą šiame puslapyje.
 • APVA paramos rezervacija
  Per 30 dienų, pasibaigus kvietimui, APVA informuos apie kompensacinės išmokos rezervavimą arba registracijos formos atmetimą, paaiškinant atmetimo priežastį. Pasitikrinkite apvis.apva.lt
 • Įsirengti šilumos siurblį
  Norint pasinaudoti kompensacija, šilumos siurblys turi būti sumontuotas per 9 mėn. po APVA paramos kvietimo (t.y. iki 2022 sausio 31 d.). Pateiksime visus paramai gauti reikalingus dokumentus.
 • Gauti iki 50 % kompensaciją
  APVA nustatyto dydžio kompensaciją išmokės per 60 kalendorinių dienų nuo dokumentų pateikimo.

Šilumos siurbliai oras vanduo

Susisiekime, pateiksime geriausią pasiūlymą:

  Kaip apskaičiuojamas kompensacijos dydis?

  • Finansuojamos išlaidos apskaičiuojamos pagal nustatytą 1 kW fiksuotąjį įkainį (Eur/kW), o ne pagal faktiškai patirtas išlaidas. Įkainio dydis priklauso nuo šildymo sprendimo tipo ir galios.
  • Šilumos siurblio oras – vanduo sezoninis naudingumo koeficientas (COP) esant standartinėms veikimo sąlygoms, turi būti ne mažesnis kaip 3,0.
  • Kompensacija apskaičiuojama šilumos siurblio vardinę galią „Prated“ (kW) dauginant iš įkainio. Finansuojama 50 % apskaičiuotų tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Tiksli kompensacinės išmokos suma patvirtinama pateikus paraišką APVA.
  Oras-vanduo su integruotu boileriu Oras-vanduo be integruoto boilerio
  3 kW 1655 € 1223 €
  4 kW 2207 € 1630 €
  5 kW 2759 € 2038 €
  6 kW 3311 € 2446 €
  7 kW 3863 € 2853 €
  8 kW 2647 € 2134 €
  9 kW 2978 € 2401 €
  12 kW 3970 € 3202 €
  13 kW 4301 € 3469 €
  16 kW 4076 € 3416 €

  Norite pasitarti?

  Kodėl „Saulės grąža“?

  Atsiperkanti investicija

  Įsirengus saulės elektrinę, išlaidos elektrai sumažėja 3-4 kartus. Su APVA parama saulės elektrinės atsiperka per 5 – 7 metus. Daugiau apie paramą atsinaujinantiems energijos ištekliams čia.

  Viskas iš vienų rankų

  Sukomplektuosime visą namo energetinę sistemą šildymui, vėdinimui ir karšto vandens ruošimui su atitinkamos galios saulės elektrine elektrai gaminti. Sumontuosime, pasirūpinsime paleidimu ir visa reikalinga dokumentacija.

  24 h servisas

  Kvalifikuoti specialistai atliks šilumos siurblių ir saulės elektrinių aptarnavimą bei garantinę priežiūrą visoje Lietuvoje. Gedimus pašalinsime per 24 h. arba vos tik gavę trūkstamas detales iš gamintojų sandėlių užsienyje.

  Kam skiriama APVA parama 2021 m.?

  Iškastinį kurą (gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus ir kt.) naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas

  6 mln. €

  Paraiškos teikimas: nuo 2021 m. balandžio 26 d. 8 val. iki gegužės 26 d. 17 val.

  • Parama teikiama gyvenamųjų namų (vieno, dviejų butų pastato) arba buto daugiabutyje savininkams. Kompensacija 2021, kai gyvenamojo namo paskirtis yra sodo namas.
  • Nėra reikalavimo, kad būtų įrengta vandens pagrindu veikianti šildymo sistema. Parama taikoma ir oras – oras šilumos siurbliams.

  APVA aprašas čia.

  Kieto kuro katilo keitimo kompensacija 2021 (katilų, kūrenamų pjuvenų briketais, malkomis, granulėmis keitimas)

  9 mln. €

  Paraiškos teikimas: nuo 2021 m. kovo 31 d. 8.00 val. iki balandžio 30 d. 15.45 val.

  • Parama teikiama gyvenamosios paskirties pastato (vieno, dviejų butų pastato arba sodo namo) savininkams.
  • Turi būti įrengtas šilumą į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą tiekiantis kieto kuro katilas (šilumos gamybos įrenginys).

  APVA aprašas čia.

  Bendri reikalavimai:

  • Pastato statyba turi būti užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus nuo kvietimo teikti Registracijos formas dienos (t. y. baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc. ir po statybos pabaigos metų, nurodytų VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki kvietimo teikti Registracijos formas dienos).
  • Naujai pastatytiems, statomiems namams parama nėra skiriama.
  • Pastatas nėra prijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos.

  DUK

  Fiksuotieji įkainiai kompensacijai apskaičiuoti

  Produkto tipas Galia (kW) Katilų keitimo namų ūkiuose fiksuotasisi įkainis
  1 kW kaina be PVM, Eur 1 kW kai
  na su PVM, Eur
  1 2 3 4
  Biokuro (granulinis) katila ≤ 15 203,17 245,84
  > 15 ≤ 25 123,97 150,00
  > 25 80,58 97,50
  Šilumos siurblys oras–vanduo (be integruoto
  boilerio)
  ≤ 7 673,89 815,41
  > 7 ≤ 13 441,09 533,72
  > 13 352,9 427,01
  Šilumos siurblys oras–vanduo (su integruotu boileriu) ≤ 7 912,19 1103,75
  > 7 ≤ 13 546,93 661,79
  > 13 421,14 509,58
  Šilumos siurblys žemė–vanduo/vanduo-vanduo
  (be integruoto boilerio)
  ≤ 7 886,06 1072,13
  > 7 ≤ 13 540,35 653,82
  > 13 335,37 405,80
  Šilumos siurblys žemė–vanduo/vanduo-vanduo
  (su integruotu boileriu)
  ≤ 7 1201,24 1453,50
  > 7 798,59 966,29

  Kokius duomenis pateikti paraiškos pildymo metu?

  Be asmeninių duomenų, būtina pateikti šiuos duomenis/dokumentus:

  • Notariškai patvirtintas įgaliojimas, jei registracijos formą teikia įgaliotasis fizinis ar juridinis asmuo.
  • Jei name yra bendrasavininkų/bendraturčių (laisvos formos sutikimas įgyvendinti projektą).
  • Seno katilo ir sistemos nuotraukos.
  • Jei keičiama krosnis, kuri šilumą tiekia į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą, reikia pateikti sistemos nuotraukas.
  • Dokumentų, pagrindžiančių informaciją apie išmontuoto katilo atidavimą atliekų tvarkytojams, kopijas.

  Kada turi būti pirkta įranga?

  Sąskaitos ir priėmimo-perdavimo aktai už įrangą gali būti išrašyti nuo einamųjų metų sausio 1 d., tačiau biokuro katilai ir šilumos siurbliai negali būti sumontuoti iki registracijos formos APVA pateikimo dienos, kitaip nebus išmokama parama. Įsigyti šilumos siurblį galite tik gavę APVA atsakymą, ar jums bus skirta kompensacija.

  Per kiek laiko turės būti atlikti darbai?

  • Katilo keitimo darbai privalės būti atlikti per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos (t.y. nuo 2021 balandžio 30 d.).
  • APVA išlaidų kompensavimo prašymą turėsite pateikti ne vėliau kaip per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos (t.y. nuo 2021 balandžio 30 d.).
  • Nepamirškite, kad kartu su išlaidų kompensavimo prašymu APVA reikės pateikti dokumentų, pagrindžiančių informaciją apie išmontuoto neefektyviai biomasę naudojusio katilo atidavimą atliekų tvarkytojams, kopijas (pagal Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 4-678, 5 punktą išduotų pirkimo–pardavimo faktą patvirtinančio apskaitos dokumento kopijas arba atliekų pridavimo į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles įrodančio dokumento kopiją).

  Kokie įsipareigojimai gavus paramą?

  • 5 metus* be APVA rašytinio sutikimo negalite perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į šilumos gamybos įrenginį.
  • 5 metus* sudaryti sąlygas APVA tikrinti projekto įgyvendinimą vietoje ir savo veiklą, susipažinti su dokumentais, susijusiais su projekto vykdymu.
  • 5 metus* įrengtą šilumos gamybos įrenginį naudoti namų ūkio reikmėms, neparduoti ar nenaudoti ūkinei komercinei veiklai.
  • Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pranešti APVA apie bet kokių duomenų, pateiktų registracijos formoje, taip pat apie savo rekvizitų pasikeitimus 5 metų* laikotarpiu.
  • APVA nustatytais terminais teikti papildomą informaciją, pagrindimo dokumentus, šalinti nustatytus neatitikimus.

  5* metų terminas skaičiuojamas nuo išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos.

  Kokia įranga turėtų būti naudojama iki jos atnaujinimo?

  • Pastate turėjo būti įdiegtas neefektyviai biomasę naudojantis katilas, t.y. šilumos gamybos įrenginys, tiekiantis šilumą į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą, kad vienoje arba keliose uždarose erdvėse būtų pasiektas ir išlaikomas reikiamas patalpos temperatūros lygis.
  • Gali būti keičiama ir krosnis, jei ji šilumą tiekia į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą.
  • Židiniai, krosnelės, dujiniai katilai ar pan. nėra tinkami įrenginiai ir jų keitimas nėra finansuojamas.

  Kas turi prioritetą gauti paramą?

  Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai:

  1. Pagal energetiškai efektyvesnių technologijų diegimą:
  • aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais neefektyvūs biomasę naudojantys katilai namų ūkiuose bus keičiami į įrenginius, kurie 1 kWh šilumos kiekio pagaminti naudoja mažiau pirminio kuro ar energijos, perskaičiuoto (-s) į energijos ekvivalentą (kgne);

  2. Pagal Aplinkos oro užterštumo mažinimas padidintos aplinkos oro taršos zonose – vertinama teritorija (namų ūkio registracijos vieta), kurioje įgyvendinamas projektas. Balų skaičiavimas:
  • jei projektas įgyvendinamas teritorijoje, patenkančioje į pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1 -12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“  nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną, jam skiriami 2 balai ;

  SVARBU: Jei namų ūkis registruotas teritorijoje, kuri patenka į padidintos aplinkos oro taršos zoną, neefektyviai biomasę naudojantis katilas gali būti keičiamas tik į lokalios teršalų emisijos neturinčius įrenginius, naudojančius atsinaujinančių išteklių energiją šilumos gamybai, t.y. tik į šilumos siurblius.

  • jei projektas įgyvendinamas Lietuvos miesto teritorijoje, nepatenkančioje į pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1 -12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną, jam skiriamas 1 balas;
  • jei projektas įgyvendinamas kitoje Lietuvos vietovėje, jam skiriama 0 balų.

  3. Pagal projektu diegiamo įrenginio įsigijimo kainą – vertinama namų ūkyje įgyvendinamu projektu įsigyjamo įrenginio pagal fiksuotų įkainių tyrimą nustatyta vieno kW galios kaina:
  • aukštesnis balas skiriamas projektui, kuriuo neefektyvus biomasę naudojantis katilas namų ūkyje keičiamas į šilumos gamybos įrenginį, kurio pagal fiksuotų įkainių tyrimą nustatyta 1 kW galios kaina yra mažesnė.

  Meniu