Šilumos siurblių oras vanduo kompensacija 2022

Paraiškų teikimo terminas baigėsi. Laukite naujienų, apie viską pranešime!

Iškastinį kurą (gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus ir kt.) naudojančių įrenginių keitimas

kompensacija-keiciant-katila-saules-graza-apva

Paraiškos teikimas: nuo 2021 m. gruodžio 15 d. 8 val. iki vasario 1 d. 17 val.
Bendra finansavimui skirta suma: 4 mln. €

 • Parama teikiama gyvenamųjų namų (vieno, dviejų butų pastato) arba buto daugiabutyje savininkams.
 • Pastato statyba turi būti užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus nuo kvietimo teikti Registracijos formos dienos.
 • Kompensacija 2022 neteikiama, kai gyvenamojo namo paskirtis yra sodo namas. Naujai pastatytiems, statomiems namams parama taip pat nėra skiriama.

Biomasę (katilų, kūrenamų pjuvenų briketais, malkomis, granulėmis keitimas) naudojančių įrenginių keitimas

Paraiškos teikimas: nuo 2022 m. sausio 10 d. 8 val. iki vasario 11 d. 15.45 val.
Bendra finansavimui skirta suma: 7 mln. €

 • Parama teikiama gyvenamosios paskirties pastato (vieno, dviejų butų pastato arba sodo namo) savininkams.
 • Pastato statyba turi būti užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus nuo kvietimo teikti Registracijos formos dienos.
 • Jeigu vykdote pastato rekonstrukciją, registracijos formą galite teikti tik tada jei pastato baigtumas yra ne mažesnis kaip 100 proc.
kompensacija-senos-krosnies-keitimui-saules-graza-apva

Kaip pasinaudoti oras vanduo kompensacija 2022?

 • Šilumos siurblio parinkimas
  Įvertinsime dabartinę namo šildymo sistemą, plotą ir poreikius, parinksime tinkamiausią šildimo ar vėsinimo sprendimą. Kreipkitės tiesiai į mus užpildę formą šiame puslapyje.
 • APVA paramos rezervacija
  Iki vasario 11 d. 17 val. pateikite paraišką APVA. Per 30 dienų, pasibaigus kvietimui, APVA informuos apie kompensacinės išmokos rezervavimą arba registracijos formos atmetimą, paaiškinant atmetimo priežastį. Pasitikrinkite apvis.apva.lt
 • Šilumos siurblio įrengimas
  Gavus teigiamą atsakymą apie kompensacijos gavimą, mūsų atestuota komanda atvyks į Jūsų namus, sumontuos ir atliks šilumos siurblio paleidimo darbus. Bendradarbiaujame su Bigbank, Inbank ir Swedbank, tad gavus neigiamą atsakymą apie paramos gavimą, supažinsime su paskolos gavimo galimybėmis.
 • APVA paramos dokumentacija
  Po šilumos siurblio įrengimo, paruošime visus reikalingus dokumentus, kurie patvirtis atliktus darbus. Norint pasinaudoti kompensacija, šilumos siurblys turi būti sumontuotas per 9 mėn. po APVA paramos kvietimo. Gavę mūsų paruoštus dokumentus, turėsite juos pateikti prisijungę prie APVA sistemos, adresu: apvis.apva.lt
 • Kompensacijos išmokėjimas
  APVA pateikus dokumentus ir įrodymus, kad senas katilas buvo išmontuotas bei atiduotas atliekų tvarkytojams, per 60 kalendorinių dienų nuo dokumentų pateikimo išmokama kompensacija.
oras-vanduo-montavimas-silumos-siurbliai

Oras vanduo įrengimo kainos skaičiuoklė


  Susigrąžinkite iki 50 % finansuoti tinkamų išlaidų

  Oras vanduo kompensacija 2022 yra puiki proga varginantį krosnies kūrenimą iškeisti į komfortišką gyvenimą.

  min-dvieju-daliu

  Nuo 1806 € su parama

  Šilumos siurbliui oras–vanduo be integruoto boilerio (rinktis).

  min-su-boileriu

  Nuo 2010 € su parama

  Šilumos siurbliui oras–vanduo su integruotu boileriu (rinktis)

  Kodėl „Saulės grąža“?

  Viskas iš vienų rankų

  Įrengsime visą energetinę sistemą šildymui, vėsinimui ir karšto vandens ruošimui su atitinkamos galios saulės elektrine, kuri patenkins visų metų elektros suvartojimo poreik

  Meistriškumas energetikoje

  Per beveik 10 veiklos metų subūrėme daugiau nei 80 patyrusių elektros energetikos specialistų komandą, galinčią pasiūlyti maksimalią grąžą garantuojantį sprendimai kiekvienai situacijai. Turite klausimų – susisiekime!

  24 h servisas

  Kvalifikuoti specialistai visoje Lietuvoje saulės elektrinių ir šilumos siurblių gedimus pašalins per 24 h. arba vos tik gavę trūkstamas detales iš gamintojų sandėlių užsienyje. Registracija į servisą čia.

  Oras vanduo kompensacija 2022: dažniausiai užduodami klausimai

  Kaip apskaičiuojamas kompensacijos dydis?

  • Finansuojamos išlaidos apskaičiuojamos pagal nustatytą 1 kW fiksuotąjį įkainį (Eur/kW), o ne pagal faktiškai patirtas išlaidas. Įkainio dydis priklauso nuo šildymo sprendimo tipo ir galios.
  • Šilumos siurblio oras – vanduo sezoninis naudingumo koeficientas (COP) esant standartinėms veikimo sąlygoms, turi būti ne mažesnis kaip 3,0.
  • Kompensacija apskaičiuojama šilumos siurblio vardinę galią „Prated“ (kW) dauginant iš įkainio. Finansuojama 50 % apskaičiuotų tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Tiksli kompensacinės išmokos suma patvirtinama pateikus paraišką APVA.

  Fiksuotieji įkainiai kompensacijai apskaičiuoti

  Produkto tipas Galia (kW) Katilų keitimo namų ūkiuose fiksuotasisi įkainis
  1 kW kaina be PVM, Eur 1 kW kai
  na su PVM, Eur
  1 2 3 4
  Biokuro (granulinis) katila ≤ 15 203,17 245,84
  > 15 ≤ 25 123,97 150,00
  > 25 80,58 97,50
  Šilumos siurblys oras–vanduo (be integruoto
  boilerio)
  ≤ 7 673,89 815,41
  > 7 ≤ 13 441,09 533,72
  > 13 352,9 427,01
  Šilumos siurblys oras–vanduo (su integruotu boileriu) ≤ 7 912,19 1103,75
  > 7 ≤ 13 546,93 661,79
  > 13 421,14 509,58
  Šilumos siurblys žemė–vanduo/vanduo-vanduo
  (be integruoto boilerio)
  ≤ 7 886,06 1072,13
  > 7 ≤ 13 540,35 653,82
  > 13 335,37 405,80
  Šilumos siurblys žemė–vanduo/vanduo-vanduo
  (su integruotu boileriu)
  ≤ 7 1201,24 1453,50
  > 7 798,59 966,29

  Kokius duomenis pateikti paraiškos pildymo metu?

  Be asmeninių duomenų, būtina pateikti šiuos duomenis/dokumentus:

  • Laisvos formos sutikimą įgyvendinti projektą, jei yra bendrasavininkų/bendraturčių.
  • Notariškai patvirtintą arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytą ( https://igaliojimai.lt/ ) įgaliojimą atstovauti pareiškėją.
  • Daugiabučio namo daugumos (jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip) butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą, jeigu diegiant įrenginį reikia sutikimo pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimus.
  • Seno katilo ir sistemos nuotraukas bei ant įrenginio esančią informacinę lentelę.
  • Dokumentų, pagrindžiančių informaciją apie išmontuoto katilo atidavimą atliekų tvarkytojams, kopijas.

  Kada turi būti pirkta įranga?

  Po APVA paramos gavimo. Šios išlaidos apskaičiuojamos ne pagal fizinio asmens faktiškai patirtas įrangos įsigijimo išlaidas, bet pagal nustatytus išlaidų fiksuotus dydžius, t.y. 1 kW fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) padauginus iš projekto registracijos formoje nurodyto planuojamo įrengti:

  • šilumos siurblio vardinės galios (Prated) (kW);
  • biokuro katilo vardinės (nominalios) šildymo galios (kW).

  Per kiek laiko turės būti atlikti darbai?

  • Katilo keitimo darbai privalės būti atlikti per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos.
  • APVA išlaidų kompensavimo prašymą turėsite pateikti ne vėliau kaip per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos.

  Kokie įsipareigojimai gavus paramą?

  • 5 metus* be APVA rašytinio sutikimo negalite perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į šilumos gamybos įrenginį.
  • 5 metus* sudaryti sąlygas APVA tikrinti projekto įgyvendinimą vietoje ir savo veiklą, susipažinti su dokumentais, susijusiais su projekto vykdymu.
  • 5 metus* įrengtą šilumos gamybos įrenginį naudoti namų ūkio reikmėms, neparduoti ar nenaudoti ūkinei komercinei veiklai.
  • Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pranešti APVA apie bet kokių duomenų, pateiktų registracijos formoje, taip pat apie savo rekvizitų pasikeitimus 5 metų* laikotarpiu.
  • APVA nustatytais terminais teikti papildomą informaciją, pagrindimo dokumentus, šalinti nustatytus neatitikimus.

  5* metų terminas skaičiuojamas nuo išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos.

  Kas turi prioritetą gauti paramą?

  Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai:

  1. Pagal energetiškai efektyvesnių technologijų diegimą:
  aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais neefektyvūs biomasę naudojantys katilai namų ūkiuose bus keičiami į įrenginius, kurie 1 kWh šilumos kiekio pagaminti naudoja mažiau pirminio kuro ar energijos, perskaičiuoto (-s) į energijos ekvivalentą (kgne);

  2. Pagal Aplinkos oro užterštumo mažinimas padidintos aplinkos oro taršos zonose – vertinama teritorija (namų ūkio registracijos vieta), kurioje įgyvendinamas projektas. Balų skaičiavimas:

  • jei projektas įgyvendinamas teritorijoje, patenkančioje į pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1 -12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“  nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną, jam skiriami 2 balai;
  • jei projektas įgyvendinamas Lietuvos miesto teritorijoje, nepatenkančioje į pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną, jam skiriamas 1 balas;
  • jei projektas įgyvendinamas kitoje Lietuvos vietovėje, jam skiriama 0 balų.

  3. Pagal naujai diegiamo įrenginio 1 kW galios kainą nustatytą pagal fiksuotą įkainį:
  aukštesnis balas skiriamas projektui, kuriuo iškastinį kurą naudojantis šilumos gamybos įrenginys keičiamas į šilumos gamybos įrenginį, kurio pagal fiksuotų įkainių 1 kW galios kaina yra mažesnė.

  Šilumos siurbliai oras vanduo

  Meniu