Šilumos siurblių oras vanduo kompensacija 2021

Nauja oras vanduo kompensacija 2021 m. rugsėjo mėn.

Iškastinį kurą (gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus ir kt.) naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas.

Paraiškos teikimas: nuo 2021 m. rugsėjo 01 d. 8.00 val. iki spalio 01 d. 15.45 val.

 • Oras vanduo kompensacija 2021 m. teikiama gyvenamųjų namų (vieno, dviejų butų pastato) arba buto daugiabutyje savininkams. Kompensacija 2021 neteikiama, kai gyvenamojo namo paskirtis yra sodo namas.
 • Pastato statyba turi būti užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus nuo kvietimo teikti Registracijos formas dienos.
 • Naujai pastatytiems, statomiems namams parama nėra skiriama.
 • Parama taikoma oras – oras, oras – vanduo, žemė – vanduo, vanduo – vanduo šilumos siurbliams ir biokuro katilams. Nėra reikalavimo, kad būtų įrengta vandens pagrindu veikianti šildymo sistema.
 • Pastatas nėra prijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos.
 • Maksimalus kompensacinės išmokos dydis pareiškėjui siekia iki 14,5 tūkst. eurų, iš viso – 3 mln. eurų.

APVA aprašas čia.

Jeigu gyvenamasis namas registruotas teritorijoje, kuri patenka į padidintos aplinkos oro taršos zoną, neefektyviai biomasę naudojantis katilas gali būti keičiamas tik į lokalios teršalų emisijos neturinčius įrenginius, naudojančius atsinaujinančių išteklių energiją šilumos gamybai, t.y. tik į šilumos siurblius.

Kaip pasinaudoti oras vanduo kompensacija 2021?

 • Šilumos siurblio pasirinkimas
  Įvertinus namo šildymo sistemą, plotą ir poreikius, parenkamas tinkamiausias šilumos siurblys. Kreipkitės tiesiai į mus užpildę formą šiame puslapyje.
 • APVA paramos rezervacija
  Iki spalio 1 d. 15.45 val. turite pateikti paraišką APVA. Per 30 dienų, pasibaigus kvietimui, APVA informuos apie kompensacinės išmokos rezervavimą arba registracijos formos atmetimą, paaiškinant atmetimo priežastį. Pasitikrinkite apvis.apva.lt
 • Šilumos siurblio įrengimas
  Norint pasinaudoti kompensacija, šilumos siurblys turi būti sumontuotas per 9 mėn. po APVA paramos kvietimo. Pateiksime visus paramai gauti reikalingus dokumentus.
 • Kompensacijos išmokėjimas
  APVA pateikus dokumentus ir įrodymus, kad senas katilas buvo išmontuotas bei atiduotas atliekų tvarkytojams, per 60 kalendorinių dienų nuo dokumentų pateikimo išmokama oras vanduo kompensacija.

Oras vanduo įrengimo kainos skaičiuoklė


  Susigrąžinkite iki 50 % finansuoti tinkamų išlaidų

  Oras vanduo kompensacija 2021 yra puiki proga varginantį krosnies kūrenimą iškeisti į patogų gyvenimą.

  min-dvieju-daliu

  Nuo 815€ / kW

  Šilumos siurbliui oras–vanduo be integruoto boilerio (rinktis).

  min-su-boileriu

  Nuo 1104€ / kW

  Šilumos siurbliui oras–vanduo su integruotu boileriu (rinktis)

  min-zeme-vanduo

  Nuo 1072€ / kW

  Šilumos siurbliui žemė–vanduo/vanduo-vanduo be integruoto boilerio

  Šilumos siurbliai oras vanduo

  Kaip apskaičiuojamas kompensacijos dydis?

  • Finansuojamos išlaidos apskaičiuojamos pagal nustatytą 1 kW fiksuotąjį įkainį (Eur/kW), o ne pagal faktiškai patirtas išlaidas. Įkainio dydis priklauso nuo šildymo sprendimo tipo ir galios.
  • Šilumos siurblio oras – vanduo sezoninis naudingumo koeficientas (COP) esant standartinėms veikimo sąlygoms, turi būti ne mažesnis kaip 3,0.
  • Kompensacija apskaičiuojama šilumos siurblio vardinę galią „Prated“ (kW) dauginant iš įkainio. Finansuojama 50 % apskaičiuotų tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Tiksli kompensacinės išmokos suma patvirtinama pateikus paraišką APVA.
  Oras-vanduo su integruotu boileriu Oras-vanduo be integruoto boilerio
  3 kW 1655 € 1223 €
  4 kW 2207 € 1630 €
  5 kW 2759 € 2038 €
  6 kW 3311 € 2446 €
  7 kW 3863 € 2853 €
  8 kW 2647 € 2134 €
  9 kW 2978 € 2401 €
  12 kW 3970 € 3202 €
  13 kW 4301 € 3469 €
  16 kW 4076 € 3416 €

  Kodėl „Saulės grąža“?

  Viskas iš vienų rankų

  Įrengsime visą energetinę sistemą šildymui, vėsinimui ir karšto vandens ruošimui su atitinkamos galios saulės elektrine, kuri patenkins visų metų elektros suvartojimo poreik

  Energetikos meistrystė

  Per beveik 10 veiklos metų subūrėme daugiau nei 80 patyrusių elektros energetikos specialistų komandą, galinčią pasiūlyti maksimalią grąžą garantuojantį sprendimai kiekvienai situacijai. Turite klausimų – susisiekime!

  24 h servisas

  Kvalifikuoti specialistai visoje Lietuvoje saulės elektrinių ir šilumos siurblių gedimus pašalins per 24 h. arba vos tik gavę trūkstamas detales iš gamintojų sandėlių užsienyje. Registracija į servisą čia.

  Oras vanduo kompensacija 2021: dažniausiai užduodami klausimai

  Fiksuotieji įkainiai kompensacijai apskaičiuoti

  Produkto tipas Galia (kW) Katilų keitimo namų ūkiuose fiksuotasisi įkainis
  1 kW kaina be PVM, Eur 1 kW kai
  na su PVM, Eur
  1 2 3 4
  Biokuro (granulinis) katila ≤ 15 203,17 245,84
  > 15 ≤ 25 123,97 150,00
  > 25 80,58 97,50
  Šilumos siurblys oras–vanduo (be integruoto
  boilerio)
  ≤ 7 673,89 815,41
  > 7 ≤ 13 441,09 533,72
  > 13 352,9 427,01
  Šilumos siurblys oras–vanduo (su integruotu boileriu) ≤ 7 912,19 1103,75
  > 7 ≤ 13 546,93 661,79
  > 13 421,14 509,58
  Šilumos siurblys žemė–vanduo/vanduo-vanduo
  (be integruoto boilerio)
  ≤ 7 886,06 1072,13
  > 7 ≤ 13 540,35 653,82
  > 13 335,37 405,80
  Šilumos siurblys žemė–vanduo/vanduo-vanduo
  (su integruotu boileriu)
  ≤ 7 1201,24 1453,50
  > 7 798,59 966,29

  Kokius duomenis pateikti paraiškos pildymo metu?

  Be asmeninių duomenų, būtina pateikti šiuos duomenis/dokumentus:

  • Laisvos formos sutikimą įgyvendinti projektą, jei yra bendrasavininkų/bendraturčių.
  • Notariškai patvirtintą arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytą ( https://igaliojimai.lt/ ) įgaliojimą atstovauti pareiškėją.
  • Daugiabučio namo daugumos (jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip) butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą, jeigu diegiant įrenginį reikia sutikimo pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimus.
  • Seno katilo ir sistemos nuotraukos.
  • Dokumentų, pagrindžiančių informaciją apie išmontuoto katilo atidavimą atliekų tvarkytojams, kopijas.

  Kada turi būti pirkta įranga?

  Tinkamos finansuoti išlaidos nuo 2021 m. balandžio 22 d. Šios išlaidos apskaičiuojamos ne pagal fizinio asmens faktiškai patirtas įrangos įsigijimo išlaidas, bet pagal nustatytus išlaidų fiksuotus dydžius, t.y. 1 kW fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) padauginus iš projekto registracijos formoje nurodyto planuojamo įrengti:

  – šilumos siurblio vardinės galios (Prated) (kW);

  – biokuro katilo vardinės (nominalios) šildymo galios (kW).

  Per kiek laiko turės būti atlikti darbai?

  • Katilo keitimo darbai privalės būti atlikti per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos (t.y. iki 2022 liepos 1 d.).
  • APVA išlaidų kompensavimo prašymą turėsite pateikti ne vėliau kaip per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos (t.y. nuo 2021 spalio 1 d.).

  Kokie įsipareigojimai gavus paramą?

  • 5 metus* be APVA rašytinio sutikimo negalite perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į šilumos gamybos įrenginį.
  • 5 metus* sudaryti sąlygas APVA tikrinti projekto įgyvendinimą vietoje ir savo veiklą, susipažinti su dokumentais, susijusiais su projekto vykdymu.
  • 5 metus* įrengtą šilumos gamybos įrenginį naudoti namų ūkio reikmėms, neparduoti ar nenaudoti ūkinei komercinei veiklai.
  • Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pranešti APVA apie bet kokių duomenų, pateiktų registracijos formoje, taip pat apie savo rekvizitų pasikeitimus 5 metų* laikotarpiu.
  • APVA nustatytais terminais teikti papildomą informaciją, pagrindimo dokumentus, šalinti nustatytus neatitikimus.

  5* metų terminas skaičiuojamas nuo išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos.

  Kas turi prioritetą gauti paramą?

  Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai:

  1. Pagal energetiškai efektyvesnių technologijų diegimą:
  • aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais neefektyvūs biomasę naudojantys katilai namų ūkiuose bus keičiami į įrenginius, kurie 1 kWh šilumos kiekio pagaminti naudoja mažiau pirminio kuro ar energijos, perskaičiuoto (-s) į energijos ekvivalentą (kgne);

  2. Pagal Aplinkos oro užterštumo mažinimas padidintos aplinkos oro taršos zonose – vertinama teritorija (namų ūkio registracijos vieta), kurioje įgyvendinamas projektas. Balų skaičiavimas:
  • jei projektas įgyvendinamas teritorijoje, patenkančioje į pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1 -12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“  nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną, jam skiriami 2 balai ;

  SVARBU: Jei namų ūkis registruotas teritorijoje, kuri patenka į padidintos aplinkos oro taršos zoną, neefektyviai biomasę naudojantis katilas gali būti keičiamas tik į lokalios teršalų emisijos neturinčius įrenginius, naudojančius atsinaujinančių išteklių energiją šilumos gamybai, t.y. tik į šilumos siurblius.

  • jei projektas įgyvendinamas Lietuvos miesto teritorijoje, nepatenkančioje į pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1 -12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną, jam skiriamas 1 balas;
  • jei projektas įgyvendinamas kitoje Lietuvos vietovėje, jam skiriama 0 balų.

  3. Pagal projektu diegiamo įrenginio įsigijimo kainą – vertinama namų ūkyje įgyvendinamu projektu įsigyjamo įrenginio pagal fiksuotų įkainių tyrimą nustatyta vieno kW galios kaina:
  • aukštesnis balas skiriamas projektui, kuriuo neefektyvus biomasę naudojantis katilas namų ūkyje keičiamas į šilumos gamybos įrenginį, kurio pagal fiksuotų įkainių tyrimą nustatyta 1 kW galios kaina yra mažesnė.

  Ankstesnės paramos priemonės

  Iškastinį kurą (gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus ir kt.) naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas

  6 mln. €

  Paraiškos teikimas: nuo 2021 m. balandžio 26 d. 8 val. iki gegužės 26 d. 17 val.

  • Parama teikiama gyvenamųjų namų (vieno, dviejų butų pastato) arba buto daugiabutyje savininkams. Kompensacija 2021, kai gyvenamojo namo paskirtis yra sodo namas.
  • Nėra reikalavimo, kad būtų įrengta vandens pagrindu veikianti šildymo sistema. Parama taikoma ir oras – oras šilumos siurbliams.

  APVA aprašas čia.

  Kieto kuro katilo keitimo kompensacija 2021 (katilų, kūrenamų pjuvenų briketais, malkomis, granulėmis keitimas)

  9 mln. €

  Paraiškos teikimas: nuo 2021 m. kovo 31 d. 8.00 val. iki balandžio 30 d. 15.45 val.

  • Parama teikiama gyvenamosios paskirties pastato (vieno, dviejų butų pastato arba sodo namo) savininkams.
  • Turi būti įrengtas šilumą į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą tiekiantis kieto kuro katilas (šilumos gamybos įrenginys).

  APVA aprašas čia.

  Meniu